038-7501253
info@kasko.nl
Delen op facebook
Aanmelden nieuwsbrief

KASKO ondanks positief rapport niet in BIS

| Eind januari 2020 dienden we, net als 68 andere instellingen, onze subsidieaanvraag in bij het ministerie van OCW voor een plek als landelijke ontwikkelinstelling in de Basisinfrastructuur (BIS). Een moment waar we de afgelopen jaren, met steun van de provincie Overijssel en gemeente Zwolle, met veel plezier, energie en daadkracht naar toe hebben gewerkt. KASKO Huis voor muziektheater was klaar voor de grote sprong.

Op 4 juni jl. ontvingen we, tot onze grote teleurstelling, een advies met een negatieve eindconclusie: nee, geen rijkssubsidie. Echter, in het vier pagina’s tellende advies prijst de Raad voor Cultuur KASKO op bijzonder veel punten. Zo schrijft de raad onder andere het volgende over KASKO:

“De raad kent KASKO als een gedegen en solide ontwikkelkern voor (hedendaags) muziektheater, met een goede inbedding in Oost-Nederland, (…)” 

“De instelling begeleidt met succes uiteenlopende makers die op eigen wijze invulling kunnen geven aan het genre. De hieruit voortgekomen producties zijn kwalitatief hoogwaardig. Het plan voor de komende beleidsperiode vindt de raad helder, sympathiek en bevlogen.”

“Het vakmanschap van het team en de lange ervaring van KASKO met het begeleiden van talent geven vertrouwen in de inhoudelijke kwaliteit van de begeleiding.”

Kortom, we doen zoveel goed maar helaas sluit het niet op alle punten aan bij de visie van de raad.

Er is sprake van zeer grote schaarste als het gaat om de beschikbare rijksgelden. Van de 15 te verdelen plekken voor ontwikkelinstellingen binnen de BIS is er slechts ruimte voor één instelling voor muziektheater. We hebben het niet gehaald en dat maakt zeer bedroefd. Bedroefd, maar niet zonder veerkracht. KASKO is in de afgelopen jaren ver gekomen. Er hebben veel jonge makers via ons hun eigen plek in het veld verworven. We hebben veel bijzondere projecten en producties gerealiseerd binnen en buiten de regio die bezoekers en deelnemers wisten te beroeren. Ook nu, op dit moment, bruisen we samen met onze makers van de plannen om muziektheater in alle breedte midden in de samenleving te zetten. Dit willen we ook de komende jaren dolgraag blijven doen.

We feliciteren onze collega's die de BIS gehaald hebben. Ons hart gaat uit naar hen die hard gewerkt hebben voor deze landelijke positie, maar hem, net als wij, niet hebben verworven. Wij gebruiken de komende periode om routes en wegen te verkennen om vervolgens ook in het nieuwe jaar weer van meerwaarde te kunnen zijn. Want we zijn en blijven, net als onze makers, overtuigd van de meerwaarde van KASKO:

  • Lees hier het advies over KASKO 
  • Lees hier het landelijke BIS advies 

Deel